Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Eloine Polonium Iron   101 114 374   557 94   334 505 493 1  0  
Lawodi Polonium Iron   191 116 463   632 114   651 526 518 2  0  
Idiasis Axidite Iron   199 205 559   668 149   109 609 622 1  0  
Itearis Axidite Iron   211 154 567   624 220   488 571 541 3  0  
Doiwaine Bronzium Iron   303 249 600   707 244   555 610 611 2  0  
Domeine Axidite Iron   327 204 581   632 154   770 628 579 1  0  
Svawisaic Bronzium Iron   339 181 606   711 286   21 682 689 1  0  
Agiate Dolovite Iron   480 312 790   858 359   712 811 816 3  0  
Boteite Colat Iron   519 330 721   750 387   287 750 724 3  0  
Gefiic Dolovite Iron   519 389 851   858 433   858 839 812 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page