Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Mefa Dathomirian Carnivore Meat       308 353     731 841     No  0  
Oufi Dathomirian Avian Meat       952 438     691 941     No  0  
Kenoian Rethin Inert Gas       766         728     No  0  
Piwo Nabooian Herbivore Meat       642 637     519 655     No  0  
Syawooy Nabooian Reptilian Meat       451 11     307 925     No  0  
Wastabi Nabooian Carnivore Meat       95 529     495 465     No  0  
Nimeo Nabooian Domesticated Oats       880 271     308 496     No  0  
Zurtea Tatooinian Water Vapor       999         954     No  0  
Lkigo Corellian Domesticated Oats       957 13     865 344     No  0  
Kabofoe Tatooinian Herbivore Meat       31 377     266 71     No  0  
First Page | Previous Page | Next Page